Andy Murray, Direktør for navigasjons løsninger, er valgt inn i styret for CIRM

Andy Murray, Direktør for navigasjons løsninger, er valgt inn i styret for CIRM

CIRM fungerer som et globalt forum for selskaper innen marin elektronikk

mandag - 29 april 2024

Raymarine er stolte over å kunngjøre at Andy Murray, direktør for navigasjons løsninger, er valgt inn i styret i CIRM (International Association of Marine Electronics Companies). Andys utnevnelse er et ytterligere bevis på vår mangeårige forpliktelse til å engasjere oss aktivt i utformingen av regelverket for å forbedre sikkerheten og bærekraften i maritime operasjoner.

Raymarine har deltatt i CIRM i en årrekke, og har de siste årene fått følge av ChartWorld og Teledyne Marine. At Raymarine blir med i styret, bekrefter at selskapet satser på det kommersielle markedet og har til hensikt å ta aktiv del i arbeidet med tekniske standarder i årene som kommer.

Andy Murray tiltrer styret i CIRM

CIRM fungerer som et globalt forum for selskaper innen marine elektronikk og legger til rette for samarbeid, påvirkningsarbeid og standardisering i bransjen. CIRM er en medlemsdrevet organisasjon som fremmer dialog mellom produsenter, reguleringsorganer og sluttbrukere for å håndtere utfordringer og muligheter innen marin elektronikkteknologi. Gjennom sine ulike komiteer og arbeidsgrupper driver CIRM frem initiativer knyttet til utvikling av standarder, overholdelse av regelverk og markedsundersøkelser.

Andys tilstedeværelse i CIRM-styret sikrer at Raymarine kan tilpasse produktene og tjenestene sine til nye trender, regler og krav. Dette proaktive engasjementet sikrer at Raymarine holder seg i forkant av innovasjonen, og at vi kan imøtekomme de stadig nye behovene til kommersielle marine operatører over hele verden.

Andys bransjeinnsikt og nettverk kan bidra til å skape uvurderlige muligheter for å inngå partnerskap, få markedsinformasjon og påvirke bransjestandarder. Gjennom deltakelse i CIRMs tekniske komiteer og arbeidsgrupper kan Raymarine bidra til å forme fremtiden for marin elektronikk og drive frem innovasjon og markedsledelse i den kommersielle sektoren.