Solid state radar vs magnetron radar

Solid state radar vs magnetron radar

I forbindelse med at Raymarine lanserer sin IMO-sertifiserte Solid State Pathfinder-radar, sammenligner vi solid state- og magnetronradarsystemer.

søndag - 07 april 2024

Hva er forskjellen mellom en solid state-radar og en magnetronradar?

For å forstå hvorfor den nye IMO-sertifiserte Pathfinder Solid State-radaren fra Raymarine forandrer alt, har vi snakket med produktteamet på Raymarines hovedkontor for å finne ut mer …

Forskjellen handler om pålitelighet og brukervennlighet, både for navigatøren og vedlikeholdspersonalet om bord, skipssjefer og serviceteknikere.


Fordeler for navigatøren

Det er ikke nødvendig å tune radaren. I motsetning til magnetronradarer, der frekvensen varierer i takt med temperaturen i radaren, er Solid State radaren låst. Dette betyr at du er garantert den beste innstillingen for hver puls radaren sender ut, og du slipper å dobbeltsjekke om den automatiske innstillingen fungerer som den skal, eller å stille inn radaren på nytt med noen timers mellomrom.

Denne frekvensstabiliteten, kjent som «koherens», muliggjør mer avansert signalbehandling. Dermed er det lettere å oppdage mindre mål enn med tradisjonelle magnetronradarer. Avanserte auto-clutter-algoritmer fungerer også bedre med dette renere radarsignalet.

Det er ikke nødvendig å følge med på ytelse og magnetronens levetid. Radaren power nivåer og mottakerytelse kontrolleres automatisk når du velger funksjonen for ytelsesovervåking. Eventuelle feil varsles til operatøren, slik at det ikke oppstår tvil om at det er en feil i systemet.

Sikker ytelse over tid. Siden solid-state-sendere ikke mister ytelse som en magnetron, er tilliten til systemets evne til å detektere små mål, selv etter mange års drift, et betydelig løft for enhver operatør.

Skjermbilde av Pathfinder-radar

En Pathfinder-radar fortsetter å oppdage små mål, selv etter lengre tids bruk.


Forenklet vedlikehold

Avansert og enkel feilsøking: Pathfinder solid state-sender inneholder en betydelig mengde innebygd testutstyr (BITE), noe som gjør det mulig å spore opp feil raskt uten å måtte demontere skanneren. Fokuset på enkel installasjon gjør det mulig å utføre vedlikeholdskontroller visuelt fra utsiden og inne på radarskjermen, i stedet for å måtte åpne senderne som en del av det planlagte vedlikeholdet.

Enkel installasjon. Hele mottakeren (TCVR) leveres med et hurtigmonterbart kablingskit, enkelt bytte av antenne med 4 bolter og to kabler. Den veier betydelig mindre enn sammenlignbare radarer, noe som gjør installasjon og reparasjon til enklere.


Fordeler for skipssjefen

Reduserte serviceintervaller. I et kommersielt bruksområde krever en magnetronradar service for å skifte av magnetronen, omtrent hver tolvte måned. Ofte er dette ikke planlagt, og skipene kjører radarer til magnetronene svikter, noe som fører til kompliserte og kostbare reparasjoner.

Reduserte produktkostnader over hele levetiden. Tidligere var solid state-teknologien betydelig dyrere enn magnetronteknologien. Over en levetid på ti år ble kostnaden den samme. Men med Pathfinder tilgjengelig til samme pris som en magnetronradar, er Pathfinders solid-state-løsning betydelig mer kostnadseffektiv i løpet av radarens levetid.

Reduserte servicekostnader. Selv med godt årlig vedlikehold blir eierkostnadene for en Magneton-radar mange tusen kroner dyrere over en femårsperiode. Kostnadene reduseres fordi man slipper å ha serviceteknikere om bord, og fordi man reduserer risikoen for utilsiktede skader hver gang radaren demonteres. 

Tabellen nedenfor viser de typiske servicekostnadene, akkumulert over tid, for en Pathfinder-radar kontra en Magnetron-radar. Når du legger disse kostnadene til innkjøpsprisen, er en Magnetron-radar betydelig dyrere enn en Pathfinder over en femårsperiode*.

Servicekostnader for Pathfinder kontra magnetronradar

*Kostnadsberegninger basert på årlig utskifting av magnetron og en større service etter fem år. Kun estimerte kostnader.


Det er klare fordeler med en Solid State-radar sammenlignet med en Magnetron-radar, både når det gjelder installasjon, bruk og vedlikehold. Når man forstår disse fordelene, blir det lettere å forstå hvorfor den nye Pathfinder-radaren fra Raymarine er så bra.