Raymarine garanti-FAQ

Raymarine garanti-FAQ


Les vanlige garantispørsmål her

Alle spørsmålene og svarene er underlagt vilkårene og betingelsene i Raymarines globale garanti

Den nye garantien gjelder fra 1. juli 2017, og erstatter alle tidligere retningslinjer og prosedyrer.

Dragonfly begrenset garanti er tilgjengelig på alle Raymarine Dragonfly-produkter og gjør det mulig å få reparasjoner utført av en sertifisert Raymarine-serviceforhandler eller på et Raymarine-servicesenter uten kostnad.

Standard begrenset garanti er tilgjengelig på alle Raymarine-produkter og gjør det mulig å få reparasjoner utført av en sertifisert Raymarine-serviceforhandler eller på et Raymarine-servicesenter uten kostnad.

Om bord-Garantien er en praktisk måte å få Raymarines produkt reparert eller erstattet av en sertifisert Raymarine-forhandler uten først å måtte fjerne produktet fra båten og uten ekstra kostnad, underlagt visse begrensninger.

Om bord brukes garantien på de fleste produktene som er installert av Raymarines autoriserte OEM båtbyggere eller installert og registrert av en sertifisert Raymarine-forhandler.

Om bord brukes garantien på de fleste produktene som er installert av Raymarines autoriserte OEM båtbyggere eller installert og registrert av en sertifisert Raymarine-forhandler. Dragonfly-produkter, trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter er ikke kvalifiserte for om bord-garanti.

Renoverte produkter kjøpt separat har 2 års garanti. Renoverte produkter kan ikke oppgraderes til 3 års utvidet garanti.

Renoverte produkter utløser ikke om bord-garanti.

Enhver autorisert Raymarine OEM-båtbygger eller sertifisert Raymarine-forhandler.

Renoverte produkter kan returneres for reparasjon til en sertifisert Raymarine-serviceforhandler eller et Raymarine-servicesenter.

Gå til forhandlerlisten for å finne sertifiserte Raymarine-forhandlere over hele verden.

Ja, men kun standard begrenset garanti Det er ikke dekket av om bord-garanti.

Nei, de defekte produktene må demonteres og sendes til en sertifisert Raymarine-serviceforhandler eller et Raymarine-servicesenter.

Reparasjonene kan utføres om bord, med forhåndsavtale med den lokale sertifiserte Raymarine-forhandleren, forutsatt at kunden betaler for reisekostnader til og fra båten, samt alle andre uforutsette kostnader. Raymarine dekker kun den faktiske reparasjonen av produktet, noe som ikke må koste mer enn det ellers ville kostet i det lokale forhandlerverkstedet.

Nei, alle Dragonfly-produkter leveres med en 1-års Dragonfly begrenset garanti, og Raymarine-produkter leveres med en 2-års standard begrenset garanti.

Produkter skal være registrert på https://customer.flir.com/Login/RYM

Alle standard Raymarine-produkter MÅ registreres   på nettet innen 90 dager, enten for kjøp eller for levering av båten. De vil da få en forlenget garantiperiode fra 2 år til 3 år uten ekstra kostnad.

Dragonfly-produkter og renoverte produkter er kan ikke få det ekstra gratis garantiåret.

Det kreves kjøpsbevis for å bevise garantien. For utvidet garanti trenger du også en kopi av registreringsdokumentet for garantien. Oppbevar en kopi av garantiregistreringen sammen med en kopi av kjøpsbevis på et trygt sted.

Du kan registrere produktene dine på nettet på https://customer.flir.com/Login/RYM. Ved fullføring blir det generert en PDF med garantiregistreringen. Du kan skrive ut dokumentet som gir en oversikt over produkter, serienummer og effektdatoer.

Nei, dette tilbudet gjelder kun den opprinnelige eieren/kjøperen.

Nei, den utvidede garantien dekker ikke renoverte produkter.

Du må levere en kopi av garantiregistreringen din sammen med en kopi av kjøpsbeviset.

I denne situasjonen påtar den renoverte enheten seg balansen mellom garantien til den opprinnelige enheten – selv om dette er mer enn de 2 årene som normalt gis til renoverte enheter.

Raymarines garanti påvirker ikke en kundes lovfestede rettigheter.

Raymarines garanti er ikke-overførbar og gjelder derfor kun den opprinnelige kjøperen.

Nei, om bord-garantien er kun tilgjengelig på kjøpstidspunktet, når utstyret er installert av en autorisert Raymarine OEM-båtbygger eller sertifisert Raymarine-forhandler.

Standard garanti - kjøpsbevis med kundens navn, produktnummer, serienummer og dato.

Utvidet utvidet garanti - kjøpsbevis med kundens navn, produktnummer, serienummer og dato OG en gyldig garantiregistrering med kundens navn, produktnummer og serienummer.

RAYMARINES garanti-erstatningstjeneste er kun tilgjengelig gjennom en sertifisert RAYMARINE-forhandler. Gå til forhandlerlisten for å finne og kontakte din lokale sertifiserte Raymarine-forhandler. Garantiutskifting er ikke tilgjengelig i alle land, og ikke alle produkter er kvalifiserte for garantiutskifting.

Forutsatt at produktet er kjøpt OG installert innenfor de samme geografiske Raymarine-områdene, vil produktet være dekket av om bord-garanti.

Garantien for utskiftningsenheten har med seg resten av garantien fra det opprinnelige kjøpet.

Raymarines standard begrenset garanti eller om bord-garanti dekker ikke kostnader til å løfte båten ut av vannet.

Nei, igangkjørings-, oppsett- eller sjøforsøk er installatørens / båtmeglerens / OEM-båtbyggeren / serviceagentens ansvar og dekkes ikke av om bord-garantien.

Finn nærmeste Raymarine-forhandler

Søk i Raymarines globale nettverk av salgs- og serviceforhandlere her.