Velkommen om bord på vår bærekraft-reise

Velkommen om bord på vår bærekraft-reise

Vi er opptatt av bærekraft og av å bidra til å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner.

Bevaring av fremtiden vår

Som pionerer innen marin elektronikk har vi begitt oss ut på en reise mot en mer bærekraftig fremtid. Vi vet at ekte bærekraft er mer enn bare ord – det krever urokkelig engasjement, fokus og åpenhet. 

Med over 80 år med innovasjon bak oss forstår vi hvor viktig det er å bevare det marine miljøet for kommende generasjoner. For å sikre at vi når dette målet utarbeider vi et veikart frem til 2030 med klare mål. Vi har forpliktet oss til å iverksette konkrete tiltak for å oppnå bærekraft, og fokuserer på å identifisere områder som kan bidra til positive endringer, i stedet for bare å komme med løfter.


Vår overgang til bærekraft

Kjernen i oppdraget vårt er et engasjement for ansvarlighet og etterrettelighet. Vi forplikter oss til å holde oss ansvarlige overfor det marine fellesskapet, og vår reise vil bli styrt av tre kjerneverdier: bevaring av marint liv, tilgang for alle og innovasjon for fremtiden.

Vi staker ut kursen mot 2030

Vår reise mot en mer bærekraftig fremtid er ikke en engangsforeteelse, men en kontinuerlig forpliktelse som vil bli innarbeidet i alle deler av vår virksomhet. Vi vet at vi må være fokuserte og åpne for innsyn for å holde det vi lover. 

Å kommunisere våre fremskritt, utfordringer og ambisjoner og holde oss selv ansvarlige vil spille en nøkkelrolle for å sikre at vi lykkes i å nå våre mål.

Sammen med båtfolket og kundene våre vil vi fortsette å innovere, samarbeide og flytte grenser for å sikre at havene våre forblir levende og robuste i generasjoner fremover.

Hva er EcoVadis?

Hva er EcoVadis?

EcoVadis er en globalt anerkjent vurderingsplattform som vurderer bedrifters bærekraft basert på fire hovedkategorier: miljøpåvirkning, arbeids- og menneskerettighetsstandarder, etikk og innkjøpspraksis.

EcoVadis tilbyr en samarbeidsplattform der bedrifter kan vurdere, overvåke og forbedre sine bærekraftsprestasjoner. Ved å bruke denne kan Raymarine kontinuerlig forbedre vårt bærekraftsarbeid og sikre åpenhet og ansvarlighet i vår virksomhet.

Hvordan ser fremgangen vår ut?

Selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid, er vi stolte av de milepælene vi allerede har nådd. Her er bare noen få eksempler.

 • Engasjementet vårt har blitt anerkjent med den prestisjetunge EcoVadis Silver-akkrediteringen, som plasserer oss blant de beste 15% av miljøansvarlige selskaper.
 • Gjennom felles innsats reduserte vi Scope 1 og 2* karbonutslipp med imponerende 38 % i 2022 sammenlignet med 20191.
 • Vi har startet overgangen til fornybar energi ved å installere solcellepaneler på hovedkontoret vårt i Storbritannia, noe som forventes å redusere utslippene våre med ytterligere 35 tonn CO2-ekvivalenter per år.
 • Plastfri emballasje er nå standard på alle våre nye produkter, noe som forhindrer 20 tonn (30.000 stykker) plastavfall årlig. Vi gjennomgår også alle eksisterende emballasjeløsninger for å tilpasse dem også1.
 • Ved å legge om produkthåndbøkene våre til digitalt format, sparer vi over 250 trær per år, og vi anslår at vi vil spare over 700 trær årlig når dette er fullt implementert1.
 • Vi har også gjort store fremskritt når det gjelder å redusere papirforbruket ved å redusere antallet trykte produktbrosjyrer betraktelig, noe som sparer ca. 1,5 millioner ark papir per år1.

* Scope 1: Direkte utslipp fra egne eller direkte kontrollerte kilder. Scope 2: Indirekte utslipp fra produksjon av innkjøpt energi.

1 Ikke eksternt revidert.

Hva er vårt fokus for 2024?

Hva er vårt fokus for 2024?

 • Fra og med april 2024 vil våre ingeniører og designere få opplæring i å integrere bærekraftshensyn i all ny produktdesign.
 • Gjennomgå «End of life»-prosessen for våre produkter for å bidra til å redusere mengden elektronisk avfall.
 • Vi samarbeider med produsentene våre for å finne flere måter å minimere energiforbruket og avfallet i produksjonen på.
 • Integrere bærekraft i forretningskulturen vår gjennom vårt team av «Sustainability Champions» over hele verden. 
 • Vi utforsker hvordan vi kan utnytte programvaren vår til å gi kundene informasjon som gjør at de kan ta mer bærekraftige båtvalg.
 • Fullføre EcoVadis-revurderingen og gjøre forbedringer som anerkjennes av en økt poengsum.