Ekkoloddtransdusere

Ekkoloddtransdusere

For kartplottere, ekkoloddmoduler og ekkolodd

Transduser, i skrog- og gjennom skrogmontering

Transduser, i skrog- og gjennom skrogmontering

Transdusere omdanner elektriske pulser til lydbølger og overfører disse bølgene til vannet. Når transduseren mottar refleksjonene (ekkoene), konverterer ekkoloddet lydbølgene tilbake til elektriske impulser for å tolke hva som er under vannoverflaten. Ekkoloddtransdusere oppdager fisk, bunnstrukturer og topografi i sjøen. Noen transdusermodeller har også innebygde vanntemperatur- eller hastighetssensorer. 

Bla gjennom vårt utvalg av transdusere som er designet for Raymarines kartplottere og ekkoloddmoduler. Følg tekniske tips-lenken nedenfor for å lese mer om valg av riktig transduser til båten din.

Tekniske tips: velge riktig transduser

Velg din transduser