Automatisk Turn med autopilot

27 mars 2023

Automatisk Turn med autopilot

Den nye funksjonen for automatisk svinging, som ble introdusert i LightHouse 4.4, lar Evolution-autopiloter følge en rute og svinge fra ett veipunkt til det neste uten manuell bekreftelse.

Automatisk Turn med autopilot

Raymarines Evolution™-autopiloter er fantastisk hjelpemiddel for alle som reiser lange avstander med båt. Autopiloten kan ikke bare holde båten på rett kurs, den kan også spare drivstoff og lar deg fokusere på utkikk og navigasjon under lange reiser.

Med lanseringen av LightHouse versjon 4.4 for Axiom-kartplottere har Raymarine introdusert en ny funksjon: automatisk svinging. Når Axiom følger en rute med flere veipunkter, tillater nå funksjonen automatisk svinging at Evolution-autopiloten automatisk kan svinge båten fra ett veipunkt til det neste i rekkefølgen, uten å be om bekreftelse.

Når du nærmer deg det neste veipunktet, begynner autopiloten en nedtellingssekvens og viser et visuelt varsel på kartplotteren, og avgir også et valgfritt lydvarsel. Når nedtellingen når null, svinger båten av seg selv og begynner den neste kursen på ruten.

Autopilot-sidelinje med automatisk svinging aktivert på Raymarine Axiom

Slik aktiverer du automatisk svinging på Axiom

Du kan aktivere automatisk svinging på Autopilot-fanen i hovedmenyen på Axiom. Trykk på Start … Innstillinger ... Autopilot og begynn ved å aktivere pilotkontroll fra kartplotteren. Når det er aktivert, vises det flere konfigurerbare alternativer som lar deg finjustere hvordan autopiloten skal samhandle med kartplotteren.

Autopilot-innstillinger i LightHouse 4

Meldinger og varsler på skjermen

Når automatisk svinging er aktivert, vises det et varsel på Axiom-skjermen når du nærmer deg et veipunkt. Hvis alarmen for ankomst ved veipunkter er aktivert, vises det en popup-melding nederst på skjermen når du kommer innenfor radiusen til alarmen for ankomst ved veipunkter. Deretter bytter det til å vise varselet for automatisk svinging, med den nedtellingstiden du har angitt i innstillingene. Hvis alarmen for ankomst ved veipunkter er deaktivert, vises det kun en mindre popup-melding øverst på skjermen med nedtellingen for automatisk svinging.

For begge typene varsler vises det også en berøringskontroll som lar deg deaktivere autopiloten. Dette lar deg avbryte den automatiske svingingen hvis det ikke er trygt å svinge. Piloten går så til standbymodus, og du kan ta manuell kontroll over styringen av båten.

Popup-melding for automatisk svinging på Raymarine Axiom

Slik legger du til automatisk svinging

Automatisk svinging er lagt til i Axiom-kartplottere fra og med LightHouse-versjon 4.4. Oppdater Axiom-systemet ditt til den nyeste versjonen for å kunne bruke denne nye funksjonen. Når du oppdaterer, kan du få tilbud om flere oppgraderinger for autopilotsystemets komponenter, eksterne tastaturer og SeaTalkng-ekstraalarmer. Godta og ta i bruk alle disse oppdateringene. Det har skjedd endringer i programvaren for disse enhetene, og endringene er nødvendige for å kunne bruke automatisk svinging.

Oppgrader til den nyeste versjonen av LightHouse

Få nyeste LightHouse OS til Axiom og Axiom 2