Axiom Vindskift visning

12 september 2023

Axiom Vindskift visning

Axiom har en tilpassbar visning av vindskift både grafisk og numerisk for best mulig oversikt.


Forklaring av Vindskift

Som det meste på seilturer er ikke vinden konstant i verken styrke eller retning. Hvert skift i Vinden krever at båten endrer kurs for å holde en bidevind kurs. En forskyvning som gjør det mulig for båten å endre kurs nærmere ønsket punkt kalles et "løft"; en forskyvning som tvinger båten til å endre kurs bort fra ønsket kurs en "header".

I skiftende vind vil en båt som jevnlig slår på header seile en kortere avstand enn en båt som holder kursen og ikke får tatt de gunstige vindskiftene. Dette gir seilbåten som seiler på "løft" en betydelig fordel.

Skiftende vind

I diagrammet ovenfor seiler båten til høyre en kortere kurs ved å slå på vindskiftene og dermed seile mest i "løft". Axiom beregner automatisk den gjennomsnittlige vind retningen ved å beregne gjennomsnittet over en tidsperiode. Seil din båt med maksimal hastighet ved bruk av Axiom's Vind skift indikasjon, slå eller jibb på riktig tidspunkt. Permanente vindskift kan gjenkjennes som en konstant header på den ene halsen og et konstant løft på den andre halsen. I denne situasjonen kan du tilbakestille vindretningen ved å trykke på og holde inne vindskift, velge tilbakestill. 

Axiom vindskift datavisning

Vindskift visninger på Axiom er tilgjengelige som en horisontal bar, i sidebaren, databoks eller som et element i en egen seilside. Vindskiftdata deles også på tvers av nettverket til Alpha skjermene.