Raymarine, reparation, garanti och returer

Raymarine, reparation, garanti och returer


Sinnesfrid ... Vart än din båt tar dig

Sinnesfrid ... Vart än din båt tar dig

Raymarines serviceåtagande med utmärkt garanti och teknisk support erbjuder nu ännu mer. Den begränsade tvååriga standardgarantin kan utökas enkelt genom att du registrerar din nya produkt online, vilket förlänger garantin till en treårig garanti GRATIS.

I vissa länder och för de flesta produkter erbjuder Raymarine också begränsad garanti för service ombord och Advanced Warranty Replacement, en utbytesgaranti som innebär att vi skickar utbytesprodukten i förväg. Se garantipolicyn eller kontakta din Raymarine-återförsäljare för att se om du är berättigad.

Vårt engagemang för återvinning

Raymarine har åtagit sig att uppfylla kraven i EU:s förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från 2014. Läs mer här.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter