Vanliga frågor om Raymarines garanti

Vanliga frågor om Raymarines garanti


Läs våra Vanliga frågor om garanti

Alla vanliga frågor omfattas av villkoren i Raymarines globala garantipolicy

Den nya policyn, som trädde i kraft den 1 juli 2017, ersätter alla tidigare policyer och procedurer.

Dragonfly begränsade garanti (Dragonfly Limited Warranty) omfattar alla Raymarines Dragonfly-produkter och innebär att man utan kostnad kan få reparationer utförda av en certifierad Raymarine service-återförsäljare eller på ett Raymarine servicecenter.

Begränsad standardgaranti finns för alla Raymarine-produkter och innebär att man utan kostnad kan få reparationer utförda av en certifierad Raymarine-serviceåterförsäljare eller på ett Raymarine-servicecenter.

Ombordgaranti är ett bekvämt sätt att få sin Raymarine-produkt reparerad eller utbytt av en certifierad RAYMARINE-återförsäljare utan att först behöva plocka ut produkten från båten och utan extra kostnad, med vissa begränsningar.

Ombordgaranti gäller för de flesta produkter som installerats av Raymarines auktoriserade OEM-båtbyggare eller installerats och registrerats av en certifierad Raymarine-återförsäljare.

Ombordgaranti gäller för de flesta produkter som installerats av Raymarines auktoriserade OEM-båtbyggare eller installerats och registrerats av en certifierad Raymarine-återförsäljare. Dragonfly-produkter, trådlösa instrumentdisplayer och handhållna produkter är inte berättigade till ombordgaranti.

Renoverade produkter som köpts separat har 2 års garanti. Renoverade produkter är inte berättigade till uppgradering till den treåriga förlängda garantin.

Renoverade produkter är inte berättigade till ombordgaranti.

Alla auktoriserade Raymarine OEM-båtbyggare eller certifierade Raymarine-återförsäljare.

Renoverade produkter kan returneras för reparation till en certifierad Raymarine-serviceåterförsäljare eller ett Raymarine-servicecenter.

Besök sökverktyget Dealer Locator för en världsomspännande lista över certifierade Raymarine-återförsäljare.

Ja, men endast begränsad standardgaranti, den omfattas inte av ombordgarantin.

Nej, de felaktiga produkterna måste plockas ut och skickas till en certifierad Raymarine-service återförsäljare eller ett Raymarine-servicecenter.

Reparationerna kan utföras ombord, efter överenskommelse med den lokala certifierade Raymarine-återförsäljaren, under förutsättning att kunden betalar rese- och kilometerersättning till och från båten samt alla andra oförutsedda kostnader. Raymarine täcker endast själva reparationen av produkten, som inte får kosta mer än det annars skulle kosta i de lokala återförsäljarnas verkstad.

Nej, alla Dragonfly-produkter levereras med en ettårig begränsad Dragonfly-garanti och Raymarines produkter levereras med en tvåårig begränsad standardgaranti.

Produkter registreras på https://customer.flir.com/Login/RYM

Alla Raymarines standardprodukter MÅSTE registreras online inom 90 dagar, antingen från när de köpts eller levererats, och de får då sin garantiperiod förlängd från 2 år till 3 år utan extra kostnad.

Dragonfly-produkter och renoverade produkter är inte berättigade till den kostnadsfria garantin med ett extra år.

Ditt inköpsbevis krävs för att bevisa garantin. För utökad garanti behöver du också en kopia av registreringsdokumentet för garantin. Förvara en kopia av garantiregistreringen, tillsammans med en kopia av inköpsbeviset för produkterna på ett säkert ställe.

Du kan registrera dina produkter online på https://customer.flir.com/Login/RYM. När det är klart genereras en Garantiregistrering som pdf och du kan skriva ut dokumentet med en förteckning över produkter, serienummer och datum för giltighet.

Nej, erbjudandet gäller endast den ursprungliga ägaren/köparen.

Nej, den förlängda garantin täcker inte renoverade produkter.

Du måste tillhandahålla en kopia av din garantiregistrering, tillsammans med en kopia av inköpsbeviset för produkterna.

I detta läge får den renoverade enheten överta resten av garantin för den ursprungliga enheten – även om det är längre än de två år som normalt tillämpas för renoverade enheter.

Raymarine-garantin påverkar inte en kunds lagstadgade rättigheter.

Raymarine-garantin kan inte överföras och gäller därför endast den ursprungliga köparen.

Nej, ombordgaranti finns endast tillgänglig vid inköpstillfället, när utrustningen är installerad av en auktoriserad Raymarine OEM-båtbyggare eller certifierad Raymarine-återförsäljare.

Standardgaranti – inköpsbevis med kundens namn, produktnummer, serienummer och datum.

Utökad garanti – inköpsbevis med kundens namn, produktnummer, serienummer och datum SAMT en giltig garantiregistrering med kundens namn, produktnummer och serienummer.

RAYMARINES garantiutbytestjänst är endast tillgänglig via en certifierad RAYMARINE-återförsäljare. Besök Dealer Locater för att hitta och kontakta din lokala certifierade Raymarine-återförsäljare. Garantiutbyte finns inte i alla länder och alla produkter är inte berättigade till utbytesgaranti.

Förutsatt att produkten har köpts OCH installerats inom samma Raymarines geografiska områden, kommer produkten att omfattas av ombordgaranti.

För garantiersättningsenheten gäller återstoden av garantin för det ursprungliga köpet.

Kostnader för upphalning täcks inte av Raymarines begränsade standardgaranti, inte heller av ombord-garantin.

Nej, driftsättning, installation och sjöprov är installatörens / båtmäklarens / OEM-båtbyggarens / serviceagentens ansvar och omfattas inte av garantin ombord.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter