Marin satellit-tv

Marin satellit-tv


HÖGPRESTERANDE ANTENNSYSTEM FÖR UNDERHÅLLNING

HÖGPRESTERANDE ANTENNSYSTEM FÖR UNDERHÅLLNING

Raymarines antenner för satellit-tv ger din underhållning ombord samma goda prestanda och användarvänlighet som du skulle förvänta dig av ditt underhållningssystem hemma. Våra antennsystem, inneslutna i ett kupolformat hölje, spårar och tar emot satellit-tv-signaler automatiskt under nästan alla förhållanden – garanterad snabb, tydlig och pålitlig åtkomst till hundratals digitala kanaler. Finns med paraboldiameter 33 cm, 37 cm, 45 cm och 60 cm.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter