AR (Augmented Reality, förstärkt verklighet)

AR (Augmented Reality, förstärkt verklighet)


ClearCruise förstärkt verklighet (AR)

ClearCruise förstärkt verklighet (AR)

ClearCruiseTM AR ger Raymarines Axiom®-multifunktionsdisplayer förbättrad situationsmedvetenhet till sjöss.

Med ClearCruiseTM AR kan Raymarine Axiom-användare fatta smartare beslut med navigationsobjekt överlagrade direkt på Axioms HD-video display.

Din närmaste Raymarine-återförsäljare

Sök i Raymarines globala nätverk av återförsäljare och servicecenter